Листовка: информация за потребителя

СТРЕПСИЛС ЗА ДЕЦА 1,2 mg / 0,6 mg Таблетки за смучене

2,4-Дихлорбензил алкохол / Амилметакрезол

STREPSILS FOR CHILDREN 1,2 mg / 0,6 mg Lozenges

2,4-Dichlorobenzyl alcohol / Amylmetacresol

Прочетете внимателно цялата листовка, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

Това лекарство се отпуска без лекарско предписание. Въпреки това, за да получите най-добри резултати от лечението, Вие трябва внимателно да спазвате инструкциите за употреба на лекарствения продукт.

-Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.

-Ако се нуждаете от допълнителна информация или съвет, попитайте Вашия фармацевт.

-Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте точка 4.

- Ако след 3дни не се чувствате по-добре или състоянието Ви се влоши, трябва да потърсите лекарска помощ.

Какво съдържа тази листовка:

1. Какво представлява Стрепсилс за Деца и за какво се използва

2. Какво трябва да знаете преди да приемете Стрепсилс за Деца

3. Как да приемете Стрепсилс за Деца

4. Възможни нежелани реакции

5. Как да съхранявате Стрепсилс за Деца

6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1.Какво представлява Стрепсилс за Деца и за какво се използва

Стрепсилс за Деца съдържа две антисептични активни вещества за лечение на гърло. Те се прилагат за лечение и облекчаване на симптомите при инфекциозно-възпалителни заболявания на устната кухина. Активните вещества 2,4-Дихлорбензил алкохол и Амилметакрезол имат умерено антисептично действие върху бактерии, които причиняват възпалителни заболявания в устната кухина и гърлото. Смученето на таблетките позволява на активните вещества да подействат в зоната на дискомфорт и да овлажнят и успокоят болезнената област. Това помага за облекчаване на болката и дискомфорта при възпалителни заболявания в устната кухина и гърлото.

2.Какво трябва да знаете преди да приемете Стрепсилс за Деца

Този лекарствен продукт се препоръчва при възрастни, деца над 6 годишна възраст и пациенти в старческа възраст.

Не приемайте Стрепсилс за Деца

ако сте алергични (свръхчувствителни) към активните вещества 2,4-Дихлорбензил алкохол, Амилметакрезол или към някоя от останалите съставки - изомалтилол и течен малтилол, или към някоя от останалите съставки, посочени в раздел 6 - Допълнителна информация

от деца под 6 годишна възраст

Предупреждения и предпазни мерки

Говорете с Вашия лекар или фармацевт, преди да приемете Стрепсилс за Деца

ако имате непоносимост към някои захари, например фруктоза, глюкоза-галактоза и захароза-изомалтаза, което обикновено е потвърдено от Вашият лекар. Тази непоносимост е обусловена от състояния свързани с дефицит на ензима фруктоза-1-фосфат алдолаза (води до непоносимост към фруктоза), глюкозо-галактозна малабсорбция и захароза-изомалтазен дефицит.

Поради съдържанието на течен малтитол и изомалтилол може да има слабо изразено слабително действие.

Деца

Този лекарствен продукт е противопоказан при деца под 6 годишна възраст.

Други лекарства и Стрепсилс за Деца

Информирайте Вашия лекар или фармацевт ако приемате, наскоро сте приемали или е възможно да приемете други лекарства.

Не са известни взаимодействия с други лекарствени продукти.

Приложение на Стрепсилс за Деца с храни и напитки

Стрепсилс за Деца не трябва да се прилага с храни и напитки. Да се прилага между храненията.

Бременност, фертилитет и кърмене

Ако сте бременна или кърмите, смятате, че може да сте бременна или планирате бременност, посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на това лекарство.

Бременност

Безопасността на Стрепсилс за Деца по време на бременност не е била установена, но не е доказано съществуването на риск по време на период. Все пак, както при всички лекарствени продукти е необходимо повишено внимание по време на бременност и при необходимост да се потърси лекарски съвет.

Кърмене

Не е известно дали 2,4-дихлорбензил алкохол, амилметакрезол или техните метаболити се екскретират в майчиното мляко. Безопасността на Стрепсилс за Деца по време кърмене не е напълно установена, но не се очаква да представлява опасност. Все пак не може да се изключи риска за новородените/бебетата. Както при всички лекарствени продукти, трябва да се внимава по време на кърмене и при необходимост да се потърси лекарски съвет.

Фертилитет

Няма налични данни за ефекта върху фертилитета.

Шофиране и работа с машини

Стрепсилс за Деца не повлиява способността за шофиране и работа с машини.

Важна информация за някои от съставките на Стрепсилс за Деца

Стрепсилс за Деца съдържа изомалтилол и малтилол. Ако Вашият лекар Ви е предупредил, че имате непоносимост към някои видове захар, моля обърнете се към него за съвет преди да използвате това лекарство.

3. Как да приемете Стрепсилс за Деца

Винаги приемайте Стрепсилс за Деца точно както Ви е казал Вашия лекар или фармацевт. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Да се използва най-ниската ефективна доза за най-период от време необходим за облекчаване на симптомите.

Извадете една таблетка за смучене от блистера.

Върнете блистера обратно в картонената опаковка.

Поставете таблетката за смучене в устата и я оставете да се разтвори бавно.

По една таблетка се смуче бавно на всеки 2 - 3 часа.

Възрастни и деца над 6 години и пациенти в старческа възраст:

Една таблетка се смуче бавно през 2 – 3 часа; Да не се превишава препоръчваната доза максимум 12 таблетки за смучене за 24 час

Употреба при деца

Деца под 6 годишна възраст не трябва да използват този продукт.

Помнете: малки деца могат да се задавят от таблетки за смучене.

Пациенти в старческа възраст

При пациенти в старческа възраст не е необходимо да се намалява дозата.

Ако симптомите не се повлияят повече от 3 дни или се появи нещо неочаквано, консултирайте се с Вашия лекар.

Ако сте приели повече от необходимата доза Стрепсилс за Деца

Може да появи стомашно-чревен дискомфорт. Прекратете употребата и се консултирайте с Вашия лекар или фармацевт.

Ако сте пропуснали да приемете Стрепсилс за Деца

Не вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата таблетка за смучене. Продължете обичайната употреба на продукта.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на това лекарство, моля попитайте Вашия лекар или фармацевт.

4.Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства, Стрепсилс за Деца може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

За честотата на страничните ефекти се съди по следните категории:

Много чести:

Повече от 1 на 10 пациенти

Чести:

1 до 10 на 100 от пациентите

Нечести:

1 до 10 на 1 000 от пациентите

Редки:

1 до 10 на 10 000 от пациентите

Много редки:

По-малко от 1 на 10 000 пациентите

С неизвестна честота:

От наличните данни не може да бъде направена оценка.

С неизвестна честота

Реакции на свръхчувствителност, включително астма. Това е по-често ако сте алергични към ацетилсалицилова киселина; болки в корема, диария гадене, дискомфорт в устната кухина, включително усещане за парене или изтръпване в устата или гърлото и подуване на устата или гърлото и обрив.

Ако някоя от нежеланите реакции стане сериозна или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.

Съобщаване на нежелани реакции

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез националната система за съобщаване,

Изпълнителна Агенция по Лекарствата

София 1303, ул. Дамян Груев 8

тел.: +359 2 8903555; факс: +359 2 8903434

e-mail:bda@bda.bg

Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5.Как да съхранявате Стрепсилс за Деца

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Не използвайте Стрепсилс за Деца след срока на годност отбелязан на картонената опаковка.

Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

Да се съхраняват под 25°С

Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнери за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6.Съдържание на опаковката и допълнителна информация

Какво се съдържат Стрепсилс за Деца

Активните вещества са:

2,4-Дихлорбензил алкохол 1,2 mg

Амилметакрезол 0,6 mg.

Другите съставки са:

Ягодова есенция Flav P

Антоцианини Pink Antho P-WS (Е163)

Захарин-натрий

Винена киселина

Изомалтитол (Е953)

Течен малтитол (Е965)

Как изглеждат Стрепсилс за Деца и какво съдържат опаковките

Кръгла, розова таблетка за смучене с отпечатано лого от двте страни.

Опаковките Стрепсилс за Деца:

Бели, непрозрачни блистери PVC/ PVDC/Аl - фолио.

Блистерите са поставени в картонена опаковка.

Опаковката с по 12, 24, 36 таблетки за смучене.

Не всички видове опаковки могат да бъдат пуснати на пазара.

Притежател на разрешението за употреба:

Reckitt Benckiser Healthcare International Ltd.

103-105 Bath Road, Slough, Berkshire SL1 3UH

Обединено Кралство

Производител:

Reckitt Benckiser Healthcare International Ltd.

Nottingham Site, Thane Road, NG90 2DB Nottingham

Обединено Кралство

Дата на последно преразглеждане на листовката: ноември, 2015

Доставка и плащане

Доставка до избрана аптека

Независимо от теглото

Безплатна

Покупка на стойност над 50 лв. с ДДС

До 1 кг.

Безплатна

Покупка на стойност над 100 лв. с ДДС

До 3 кг.

Безплатна

Покупка на стойност над 200 лв. с ДДС

до 6 кг.

Безплатна

Speedy

До адресДо офис на Speedy

до 1 кг.

4.85 лв.

3.45 лв

до 3 кг.

5.80 лв.

3.45 лв.

до 6 кг.

8.79 лв.

4.95 лв.

до 10 кг.

10.85 лв.

6.19 лв

до 20 кг.

16.35 лв.

11.30 лв.

  • При предварително заплащане с карта. Избраните аптеки са в гр. София и гр. Перник.

  • **Максимално допустимото единично тегло на пратка е 20 kg.

0
Rating:
% of 100
Напишете вашето мнение
Само регистрирани потребители могат да оставят отзиви. Моля влезте в профила си или си направете регистрация