СТРЕПСИЛС МЕД И ЛИМОН ТАБЛ. Х 24

Описание

Листовка: информация за потребителя

Стрепсилс Мед и Лимон 1,2 mg /0,6 mg таблетки за смучене

2,4-Дихлорбензил алкохол/ Амилметакрезол

Strepsils® Honey and Lemon 1,2 mg /0,6 mg lozenges

2,4-Dichlorobenzyl alcohol Amylmetacresol

Прочетете внимателно цялата листовка, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

Това лекарство се отпуска без лекарско предписание. Въпреки това, за да получите най-добри резултати от лечението, Вие трябва внимателно да спазвате инструкциите за употреба на лекарствения продукт.

-Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.

-Ако се нуждаете от допълнителна информация или съвет, попитайте Вашия фармацевт.

-Вие трябва да потърсите лекарска помощ, в случай че Вашите симптоми се влошат или не се подобряват повече от 5 дни.

-Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.

Какво съдържа тази листовка:

1. Какво представлява Стрепсилс Мед и Лимон и за какво се използва

2. Какво трябва да знаете преди да приемете Стрепсилс Мед и Лимон

3. Как да приемете Стрепсилс Мед и Лимон

4. Възможни нежелани реакции

5. Как да съхранявате Стрепсилс Мед и Лимон

6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1.Какво представлява Стрепсилс Мед и Лимон и за какво се използва

Стрепсилс Мед и Лимон принадлежи към група лекарствени продукти наричани антисептици.

Стрепсилс Мед и Лимон се препоръчва за лечение и облекчаване на симптомите при инфекциозно-възпалителни заболявания на устната кухина (стоматити, фарингити, ларингити).

Притежава антибактериални, противогъбични и антивирусни свойства.

Ефектът се проявява в първите 5 минути и продължава до 2 часа след приложението на лекарствения продукт.

2. Какво трябва да знаете преди да приемете Стрепсилс Мед и Лимон

Не приемайте Стрепсилс Мед и Лимон

- ако сте алергични (свръхчувствителни) към 2,4-Дихлорбензил алкохол, Амилметакрезол или към някоя от останалите съставки на Стрепсилс Мед и Лимон, посочени в т.6

- от деца под 6 годишна възраст

Предупреждения и предпазни мерки

Говорете с Вашия лекар или фармацевт, преди да приемете Стрепсилс Мед и Лимон.

Обърнете специално внимание при употреба на Стрепсилс Мед и Лимон

ако имате захарен диабет – виж раздел Важна информация за някои от съставките на Стрепсилс Мед и Лимон

Деца

Този лекарствен продукт е противопоказан при деца под 6 годишна възраст.

Други лекарства и Стрепсилс Мед и Лимон

Информирайте Вашия лекар или фармацевт ако приемате, наскоро сте приемали или е възможно да приемете други лекарства.

Не са известни взаимодействия с други лекарствени продукти.

Приложение на Стрепсилс Мед и Лимон с храни и напитки

Стрепсилс Мед и Лимон не трябва да се прилага с храни и напитки. Да се прилага между храненията.

Бременност, фертилитет и кърмене

Ако сте бременна или кърмите, смятате, че може да сте бременна или планирате бременност, посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на това лекарство.

Бременност

Макар че безопасността на продукта по време на бременност не е била установена, лекарственият продукт може да се приема с внимание от бременни жени. При необходимост да се потърси лекарски съвет.

Кърмене

Не е известно дали 2,4-дихлорбензил алкохол, амилметакрезол или техните метаболити се екскретират в майчиното мляко. Безопасността на това лекарство по време ма кърмене не е установена. Не може да се изключи риска за новородените/бебетата. Този лекарствен продукт трябва да се прилага с внимание при кърмещи жени.

Фертилитет

Няма налични данни за ефекта върху фертилитета.

Шофиране и работа с машини

Стрепсилс Мед и Лимон не повлиява способността за шофиране и работа с машини.

Важна информация за някои от съставките на Стрепсилс Мед и Лимон

Стрепсилс Мед и Лимон съдържа глюкоза и захароза. Ако Вашият лекар Ви е предупредил, че имате непоносимост към някои видове захари, моля обърнете се към него за съвет преди да използвате това лекарство.

Всяка таблетка Стрепсилс Мед и Лимон съдържат: 1 g глюкоза и 1,4 g захароза. Това трябва да се има предвид при пациенти със захарен диабет.

3. Как да приемете Стрепсилс Мед и Лимон

Винаги приемайте Стрепсилс Мед и Лимон точно както Ви е казал Вашия лекар или фармацевт. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Да се използва най-ниската ефективна доза за най-кратък период от време необходим за облекчаване на симптомите.

Възрастни и деца над 6 години

Една таблетка се смуче бавно през 2 – 3 часа; таблетките за смучене се оставят в устата до пълното им разтваряне; да не се дъвчат или поглъщат цели; приемат се между храненията. Както при други подобни лекарствени продукти, Вие трябва да сменяте позицията на таблетките за смучене във вътрешността на устата до тяхното разтваряне, за да се избегне риска от локално дразнене.

Да не се превишава препоръчваната доза (максимум 8 таблетки за смучене за 24 часа).

Употреба при деца

Деца под 6 годишна възраст не трябва да използват този продукт.

За да се избегне риска от задавяне, Стрепсилс Мед и Лимон се прилага само при деца, които могат без надзор да задържат таблетката за смучене в устата докато тя се разтваря бавно.

Пациенти в старческа възраст

При пациенти в старческа възраст не е необходимо да се намалява дозата.

Лечението не трябва да продължава повече от 5 дни, тъй като може да доведе до дисбаланс на устната микробна флора и риск от бактериална или гъбична инфекция.

Ако сте приели повече от необходимата доза Стрепсилс Мед и Лимон

Може да появи стомашно-чревен дискомфорт; употребата трябва да се прекрати и да се започне симптоматично лечение – за тази цел трябва да се консултирате с Вашия лекар или център за спешна помощ.

Ако сте пропуснали да приемете Стрепсилс Мед и Лимон

Не вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата таблетка за смучене.

Ако спрете да приемете Стрепсилс Мед и Лимон

Преждевременното прекратяване на лечението няма да Ви повлияе.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на този продукт, моля попитайте Вашия лекар или фармацевт.

4.Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства, Стрепсилс Мед и Лимон може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

За честотата на страничните ефекти се съди по следните категории:

Много чести:

Повече от 1 на 10 пациенти

Чести:

1 до 10 на 100 от пациентите

Нечести:

1 до 10 на 1 000 от пациентите

Редки:

1 до 10 на 10 000 от пациентите

Много редки:

По-малко от 1 на 10 000 пациентите

С неизвестна честота:

От наличните данни не може да бъде направена оценка.

С неизвестна честота

Реакции на свръхчувствителност, болки в корема, диария, гадене, дискомфорт в устната кухина и обрив.

Ако някоя от нежеланите реакции стане сериозна или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.

Съобщаване на нежелани реакции

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез националната система за съобщаване,

Изпълнителна Агенция по Лекарствата

София 1303, ул. Дамян Груев 8

тел.: +359 2 8903555; факс: +359 2 8903434

e-mail:bda@bda.bg

Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5.Как да съхранявате Стрепсилс Мед и Лимон

Не използвайте Стрепсилс Мед и Лимон след срока на годност отбелязан на картонената опаковка. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

Да се съхраняват под 25°С.

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Лекарствата не трябва да се изхвърлят в канализацията или в контейнери за домашни отпадъци.

Попитайте Вашия фармацевт как да унищожите ненужните Ви лекарства. Тези мерки ще помагат за опазване на околната среда.

6.Съдържание на опаковката и допълнителна информация

Какво съдържа Стрепсилс Мед и Лимон

Активните вещества са: 2,4-Дихлорбензил алкохол 1,2 mg и Амилметакрезол 0,6 mg.

Другите съставки са: мед, винена киселина, ментово масло, лимоново масло, течна захароза, течна глюкоза, оцветител Е104.

Как изглежда Стрепсилс Мед и Лимон и какво съдържа опаковката

Жълто оцветена овална таблетка за смучене, с характерен вкус на мед и лимон и отпечатано лого S от двете страни.

Опаковките Стрепсилс Мед и Лимон съдържат 12, 24 и 36 таблетки за смучене в блистери от твърдо алуминево фолио PVC/PVDC и картнонена кутия.

Притежател на разрешението за употреба:

Reckitt Benckiser Healthcare International Ltd.

103-105 Bath Road, Slough, Berkshire SL1 3UH

Обединено Кралство

Производител:

Reckitt Benckiser Healthcare International Ltd.

Nottingham Site, Thane Road, Nottingham, NG90 2DB

Обединено Кралство

Моля свържете се с местния представител на притежателя на разрешението за употерба, за да получите допълнителна информация за лекарствения продукт.

Дата на последно преразглеждане на листовката: ноември, 2015

8,29 лв.

Листовка: информация за потребителя

Стрепсилс Мед и Лимон 1,2 mg /0,6 mg таблетки за смучене

2,4-Дихлорбензил алкохол/ Амилметакрезол

Strepsils® Honey and Lemon 1,2 mg /0,6 mg lozenges

2,4-Dichlorobenzyl alcohol Amylmetacresol

Прочетете внимателно цялата листовка, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

Това лекарство се отпуска без лекарско предписание. Въпреки това, за да получите най-добри резултати от лечението, Вие трябва внимателно да спазвате инструкциите за употреба на лекарствения продукт.

-Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.

-Ако се нуждаете от допълнителна информация или съвет, попитайте Вашия фармацевт.

-Вие трябва да потърсите лекарска помощ, в случай че Вашите симптоми се влошат или не се подобряват повече от 5 дни.

-Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.

Какво съдържа тази листовка:

1. Какво представлява Стрепсилс Мед и Лимон и за какво се използва

2. Какво трябва да знаете преди да приемете Стрепсилс Мед и Лимон

3. Как да приемете Стрепсилс Мед и Лимон

4. Възможни нежелани реакции

5. Как да съхранявате Стрепсилс Мед и Лимон

6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1.Какво представлява Стрепсилс Мед и Лимон и за какво се използва

Стрепсилс Мед и Лимон принадлежи към група лекарствени продукти наричани антисептици.

Стрепсилс Мед и Лимон се препоръчва за лечение и облекчаване на симптомите при инфекциозно-възпалителни заболявания на устната кухина (стоматити, фарингити, ларингити).

Притежава антибактериални, противогъбични и антивирусни свойства.

Ефектът се проявява в първите 5 минути и продължава до 2 часа след приложението на лекарствения продукт.

2. Какво трябва да знаете преди да приемете Стрепсилс Мед и Лимон

Не приемайте Стрепсилс Мед и Лимон

- ако сте алергични (свръхчувствителни) към 2,4-Дихлорбензил алкохол, Амилметакрезол или към някоя от останалите съставки на Стрепсилс Мед и Лимон, посочени в т.6

- от деца под 6 годишна възраст

Предупреждения и предпазни мерки

Говорете с Вашия лекар или фармацевт, преди да приемете Стрепсилс Мед и Лимон.

Обърнете специално внимание при употреба на Стрепсилс Мед и Лимон

ако имате захарен диабет – виж раздел Важна информация за някои от съставките на Стрепсилс Мед и Лимон

Деца

Този лекарствен продукт е противопоказан при деца под 6 годишна възраст.

Други лекарства и Стрепсилс Мед и Лимон

Информирайте Вашия лекар или фармацевт ако приемате, наскоро сте приемали или е възможно да приемете други лекарства.

Не са известни взаимодействия с други лекарствени продукти.

Приложение на Стрепсилс Мед и Лимон с храни и напитки

Стрепсилс Мед и Лимон не трябва да се прилага с храни и напитки. Да се прилага между храненията.

Бременност, фертилитет и кърмене

Ако сте бременна или кърмите, смятате, че може да сте бременна или планирате бременност, посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на това лекарство.

Бременност

Макар че безопасността на продукта по време на бременност не е била установена, лекарственият продукт може да се приема с внимание от бременни жени. При необходимост да се потърси лекарски съвет.

Кърмене

Не е известно дали 2,4-дихлорбензил алкохол, амилметакрезол или техните метаболити се екскретират в майчиното мляко. Безопасността на това лекарство по време ма кърмене не е установена. Не може да се изключи риска за новородените/бебетата. Този лекарствен продукт трябва да се прилага с внимание при кърмещи жени.

Фертилитет

Няма налични данни за ефекта върху фертилитета.

Шофиране и работа с машини

Стрепсилс Мед и Лимон не повлиява способността за шофиране и работа с машини.

Важна информация за някои от съставките на Стрепсилс Мед и Лимон

Стрепсилс Мед и Лимон съдържа глюкоза и захароза. Ако Вашият лекар Ви е предупредил, че имате непоносимост към някои видове захари, моля обърнете се към него за съвет преди да използвате това лекарство.

Всяка таблетка Стрепсилс Мед и Лимон съдържат: 1 g глюкоза и 1,4 g захароза. Това трябва да се има предвид при пациенти със захарен диабет.

3. Как да приемете Стрепсилс Мед и Лимон

Винаги приемайте Стрепсилс Мед и Лимон точно както Ви е казал Вашия лекар или фармацевт. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Да се използва най-ниската ефективна доза за най-кратък период от време необходим за облекчаване на симптомите.

Възрастни и деца над 6 години

Една таблетка се смуче бавно през 2 – 3 часа; таблетките за смучене се оставят в устата до пълното им разтваряне; да не се дъвчат или поглъщат цели; приемат се между храненията. Както при други подобни лекарствени продукти, Вие трябва да сменяте позицията на таблетките за смучене във вътрешността на устата до тяхното разтваряне, за да се избегне риска от локално дразнене.

Да не се превишава препоръчваната доза (максимум 8 таблетки за смучене за 24 часа).

Употреба при деца

Деца под 6 годишна възраст не трябва да използват този продукт.

За да се избегне риска от задавяне, Стрепсилс Мед и Лимон се прилага само при деца, които могат без надзор да задържат таблетката за смучене в устата докато тя се разтваря бавно.

Пациенти в старческа възраст

При пациенти в старческа възраст не е необходимо да се намалява дозата.

Лечението не трябва да продължава повече от 5 дни, тъй като може да доведе до дисбаланс на устната микробна флора и риск от бактериална или гъбична инфекция.

Ако сте приели повече от необходимата доза Стрепсилс Мед и Лимон

Може да появи стомашно-чревен дискомфорт; употребата трябва да се прекрати и да се започне симптоматично лечение – за тази цел трябва да се консултирате с Вашия лекар или център за спешна помощ.

Ако сте пропуснали да приемете Стрепсилс Мед и Лимон

Не вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата таблетка за смучене.

Ако спрете да приемете Стрепсилс Мед и Лимон

Преждевременното прекратяване на лечението няма да Ви повлияе.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на този продукт, моля попитайте Вашия лекар или фармацевт.

4.Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства, Стрепсилс Мед и Лимон може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

За честотата на страничните ефекти се съди по следните категории:

Много чести:

Повече от 1 на 10 пациенти

Чести:

1 до 10 на 100 от пациентите

Нечести:

1 до 10 на 1 000 от пациентите

Редки:

1 до 10 на 10 000 от пациентите

Много редки:

По-малко от 1 на 10 000 пациентите

С неизвестна честота:

От наличните данни не може да бъде направена оценка.

С неизвестна честота

Реакции на свръхчувствителност, болки в корема, диария, гадене, дискомфорт в устната кухина и обрив.

Ако някоя от нежеланите реакции стане сериозна или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.

Съобщаване на нежелани реакции

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез националната система за съобщаване,

Изпълнителна Агенция по Лекарствата

София 1303, ул. Дамян Груев 8

тел.: +359 2 8903555; факс: +359 2 8903434

e-mail:bda@bda.bg

Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5.Как да съхранявате Стрепсилс Мед и Лимон

Не използвайте Стрепсилс Мед и Лимон след срока на годност отбелязан на картонената опаковка. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

Да се съхраняват под 25°С.

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Лекарствата не трябва да се изхвърлят в канализацията или в контейнери за домашни отпадъци.

Попитайте Вашия фармацевт как да унищожите ненужните Ви лекарства. Тези мерки ще помагат за опазване на околната среда.

6.Съдържание на опаковката и допълнителна информация

Какво съдържа Стрепсилс Мед и Лимон

Активните вещества са: 2,4-Дихлорбензил алкохол 1,2 mg и Амилметакрезол 0,6 mg.

Другите съставки са: мед, винена киселина, ментово масло, лимоново масло, течна захароза, течна глюкоза, оцветител Е104.

Как изглежда Стрепсилс Мед и Лимон и какво съдържа опаковката

Жълто оцветена овална таблетка за смучене, с характерен вкус на мед и лимон и отпечатано лого S от двете страни.

Опаковките Стрепсилс Мед и Лимон съдържат 12, 24 и 36 таблетки за смучене в блистери от твърдо алуминево фолио PVC/PVDC и картнонена кутия.

Притежател на разрешението за употреба:

Reckitt Benckiser Healthcare International Ltd.

103-105 Bath Road, Slough, Berkshire SL1 3UH

Обединено Кралство

Производител:

Reckitt Benckiser Healthcare International Ltd.

Nottingham Site, Thane Road, Nottingham, NG90 2DB

Обединено Кралство

Моля свържете се с местния представител на притежателя на разрешението за употерба, за да получите допълнителна информация за лекарствения продукт.

Дата на последно преразглеждане на листовката: ноември, 2015

0
Rating:
% of 100
Напишете вашето мнение
Само регистрирани потребители могат да оставят отзиви. Моля влезте в профила си или си направете регистрация