УПСАРИН ЕФФ ТАБЛ X 20

Описание

УПСАРИН ЕФЕРВЕСЦЕНТНИ ТАБЛЕТКИ Х20 / UPSARIN EFF.TABLETS X20

описание

Упсарин C е лекарствено средство под формата на еффервесцентни таблетки, съдържащо ацетилсалицилова киселина, което се използва за лечение на заболявания, съпроводени с болка и/или повишена телесна температура, например: главоболие, грипни състояния, зъбобол, мускулна болка, при възрастни и деца с тегло над 30 кг (около 12 години)

Състав:

330mg ацетилсалицилова киселина, 200mg аскорбинова киселина.

 

Помощни вещества, наличието на които трябва да се има предвит за безопасна употреба при определени пациенти:

Съдържание на натрий: 283 гпд на една таблетка

риложение само за възрастни и деца с тегло 30 kg или повече (над 12 години).

Начин на употреба:

Перорално приложение

Една ефервесцентна таблетка Упсарин с витамин Ц се разтваря напълно в чаша с подсладена или обикновена вода, мляко или плодов сок и се изпива веднага.

Редовното приложение води до избягване на флуктуациите на болка или температура. Необходим е интервал от поне 4 часа между отделните приеми.

-Лека до умерена болка и/или температурни състояния

Възрастни: максималната дневна доза е 3 g ацетилсалицилова киселина.

Препоръчвана доза: една или две таблетки от 330 пщ като, ако е необходимо дозата се повтаря на интервали от 4 часа, без да се превишават 9 ефервесцентни таблетки на ден.

Пациент в напреднала възраст: максималната дневна доза е 2 g.

Препоръчвана доза: една или две таблетки от 330 пщ, като ако е необходимо дозата се повтаря на интервали от 4 часа, без да се превишават 6 ефервесцентни таблетки на ден.

Деца: максималната дневна доза при деца е 50 mg/kg.

 

Препоръчвана доза: деца с тегло между 30 и 50 kg (от 12 до 15 години): една таблетка от 330 mg като ако е необходимо дозата се повтаря след 4 часа, без да се надвишават 6 ефервесцентни таблетки на ден.

Приблизителната възраст по отношение на теглото е указана само ориентировъчно.

Взаимодействия с други лекарства и други форми на взаимодействие:

При болни от диабет Витамин С може да взаимодействува с реактивите, които се използуват за изследване на кръвта и урината. При болни от диабет Витамин С може да взаимодействува с реактивите, които се използуват за изследване на кръвта и урината.Винаги информирайте лекаря за другите лекарствени продукти, които приемате, дори и тези без рецепта. Големи дози аскорбинова киселина намаляват абсорбцията на индиректните коагуланти. Аскорбиновата киселина намалява съдържанието на Вит.В12. Чрез големи дози аскорбинова киселина и поради подкиселяване на урината, се увеличава екскрецията на оксалати в урината. Ацетил салициловата киселина намалява кръвните нива и бионаличността на аскорбиновата киселина.

 

Бременност и кърмене

Използването на Витамин С трябва да се предписва по време на бременността само при необходимост.Да се избягва употребата на Витамин С по време на кърмене.

 

Влияние върху способността за шофиране и работа с машини:

Не е приложимо.

 

Нежелани реакции

Ефекти върху централната нервна система при прием на Упсарин Ц:

• шум в ушите

• усещане за намален слух

• главоболие, което обикновено е признак на предозиране

 

Гастроинтестинални ефекти:

• стомашни язви

• гастроинтестинални кръвотечения, които са видими (хематемеза, мелена и др.) или окултни и причина за желязо-дефицитна анемия. Колкото по-високи са дозите, толкова по-голяма е честотата на кръвоизливите, които настъпват.

 

Хематологични ефекти:

• хеморагичен синдром (кървене от носа, кървене на венците, пурпура и др.) с удължено време на кървене. Действието продължава от 4 до 8 дни след като се спре употребата на ацетилсалицилова киселина. Може да предизвика риск от кървене при пациенти подложени на хирургични операции.

 

Реакции на свръхчувствителност:

• сенсибилизиращи реакции: едем на Квинке, уртикария, астма, анафилактични реакции.

 

Други:

• коремни болки

• Високи дози витамин С (над 1 g) могат да предизвикат образуване на оксалатни камъни и камъни от пикочна киселина при определени индивиди, като могат да увеличат хемолизата на пациенти с дефицит на G6PD при форми с хронична хемолиза.

 

Предозирането се наблюдава при пациенти в напреднала възраст и особено при малки деца (терапевтично свръхдозиране или често наблюдавано инцидентно отравяне) което може да е фатално.

 

Клинични симптоми:

• умерена интоксикация: шум в ушите, усещане за намален слух, главоболие, вертиго, гадене са симптоми на предозиране и те могат да се контролират чрез намаляване на дозата.

• тежка интоксикация: температура, хипервентилация, кетоза, респираторна алкалоза, метаболитна ацидоза, циркулаторен колапс, дихателна недостатъчност, значима хипогликемия.

 

Лечение:

• незабавен прием в болница

• бързо елиминиране чрез стомашна промивка на погълнатите количества

• мониториране на алкално-киселинното равновесие

• форсирана алкална диуреза и хемодиализа или перитонеална диализа ако е необходимо

• симптоматично лечение

6,99 лв.

УПСАРИН ЕФЕРВЕСЦЕНТНИ ТАБЛЕТКИ Х20 / UPSARIN EFF.TABLETS X20

описание

Упсарин C е лекарствено средство под формата на еффервесцентни таблетки, съдържащо ацетилсалицилова киселина, което се използва за лечение на заболявания, съпроводени с болка и/или повишена телесна температура, например: главоболие, грипни състояния, зъбобол, мускулна болка, при възрастни и деца с тегло над 30 кг (около 12 години)

 

Състав:

330mg ацетилсалицилова киселина, 200mg аскорбинова киселина.

Помощни вещества, наличието на които трябва да се има предвит за безопасна употреба при определени пациенти:

Съдържание на натрий: 283 гпд на една таблетка

риложение само за възрастни и деца с тегло 30 kg или повече (над 12 години).

Начин на употреба:

Перорално приложение

Една ефервесцентна таблетка Упсарин с витамин Ц се разтваря напълно в чаша с подсладена или обикновена вода, мляко или плодов сок и се изпива веднага.

Редовното приложение води до избягване на флуктуациите на болка или температура. Необходим е интервал от поне 4 часа между отделните приеми.

-Лека до умерена болка и/или температурни състояния

Възрастни: максималната дневна доза е 3 g ацетилсалицилова киселина.

Препоръчвана доза: една или две таблетки от 330 пщ като, ако е необходимо дозата се повтаря на интервали от 4 часа, без да се превишават 9 ефервесцентни таблетки на ден.

Пациент в напреднала възраст: максималната дневна доза е 2 g.

Препоръчвана доза: една или две таблетки от 330 пщ, като ако е необходимо дозата се повтаря на интервали от 4 часа, без да се превишават 6 ефервесцентни таблетки на ден.

Деца: максималната дневна доза при деца е 50 mg/kg.

 

Препоръчвана доза: деца с тегло между 30 и 50 kg (от 12 до 15 години): една таблетка от 330 mg като ако е необходимо дозата се повтаря след 4 часа, без да се надвишават 6 ефервесцентни таблетки на ден.

Приблизителната възраст по отношение на теглото е указана само ориентировъчно.

Взаимодействия с други лекарства и други форми на взаимодействие:

При болни от диабет Витамин С може да взаимодействува с реактивите, които се използуват за изследване на кръвта и урината. При болни от диабет Витамин С може да взаимодействува с реактивите, които се използуват за изследване на кръвта и урината.Винаги информирайте лекаря за другите лекарствени продукти, които приемате, дори и тези без рецепта. Големи дози аскорбинова киселина намаляват абсорбцията на индиректните коагуланти. Аскорбиновата киселина намалява съдържанието на Вит.В12. Чрез големи дози аскорбинова киселина и поради подкиселяване на урината, се увеличава екскрецията на оксалати в урината. Ацетил салициловата киселина намалява кръвните нива и бионаличността на аскорбиновата киселина.

 

Бременност и кърмене

Използването на Витамин С трябва да се предписва по време на бременността само при необходимост.Да се избягва употребата на Витамин С по време на кърмене.

 

Влияние върху способността за шофиране и работа с машини:

Не е приложимо.

 

Нежелани реакции

Ефекти върху централната нервна система при прием на Упсарин Ц:

• шум в ушите

• усещане за намален слух

• главоболие, което обикновено е признак на предозиране

 

Гастроинтестинални ефекти:

• стомашни язви

• гастроинтестинални кръвотечения, които са видими (хематемеза, мелена и др.) или окултни и причина за желязо-дефицитна анемия. Колкото по-високи са дозите, толкова по-голяма е честотата на кръвоизливите, които настъпват.

 

Хематологични ефекти:

• хеморагичен синдром (кървене от носа, кървене на венците, пурпура и др.) с удължено време на кървене. Действието продължава от 4 до 8 дни след като се спре употребата на ацетилсалицилова киселина. Може да предизвика риск от кървене при пациенти подложени на хирургични операции.

 

Реакции на свръхчувствителност:

• сенсибилизиращи реакции: едем на Квинке, уртикария, астма, анафилактични реакции.

 

Други:

• коремни болки

• Високи дози витамин С (над 1 g) могат да предизвикат образуване на оксалатни камъни и камъни от пикочна киселина при определени индивиди, като могат да увеличат хемолизата на пациенти с дефицит на G6PD при форми с хронична хемолиза.

 

Предозирането се наблюдава при пациенти в напреднала възраст и особено при малки деца (терапевтично свръхдозиране или често наблюдавано инцидентно отравяне) което може да е фатално.

 

Клинични симптоми:

• умерена интоксикация: шум в ушите, усещане за намален слух, главоболие, вертиго, гадене са симптоми на предозиране и те могат да се контролират чрез намаляване на дозата.

• тежка интоксикация: температура, хипервентилация, кетоза, респираторна алкалоза, метаболитна ацидоза, циркулаторен колапс, дихателна недостатъчност, значима хипогликемия.

 

Лечение:

• незабавен прием в болница

• бързо елиминиране чрез стомашна промивка на погълнатите количества

• мониториране на алкално-киселинното равновесие

• форсирана алкална диуреза и хемодиализа или перитонеална диализа ако е необходимо

• симптоматично лечение

0
Rating:
% of 100
Напишете вашето мнение
Само регистрирани потребители могат да оставят отзиви. Моля влезте в профила си или си направете регистрация