КСИЛОМЕТАЗОЛИН 0.1%

Описание

КСИЛОМЕТАЗОЛИН капки 0.1 % 10 мл

Листовка: информация за пациента
КСИЛОМЕТАЗОЛИН WZF 0,1%, капки за нос, разтвор
Ксилометазолинов хидрохлорид
XYLOMETHAZOLIN WZF 0,1%, nasal drops, solution
Xylometazoline hydrochloride
Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.
Винаги приемайте това лекарство точно както е описано в тази листовка или както Ви е казал Вашия лекар или фармацевт.
Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия фармацевт.
Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте точка 4.
Ако не се чувствате по-добре или състоянието Ви се влоши след 3-5 дни, трябва да потърсите лекарска помощ.

Какво съдържа тази листовка:
1. Какво представлява Ксилометазолин WZF 0,1% и за какво се използва
2. Какво трябва да знаете, преди да приемете Ксилометазолин WZF 0,1%
3. Как да приемате Ксилометазолин WZF 0,1%
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате Ксилометазолин WZF 0,1%
6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1. Какво представлява Ксилометазолин WZF 0,1% и за какво се използва
Ксилометазолинът е производно на имидазолина. Притежава симпатикомиметично действие. Приложен върху лигавицата на носа, предизвиква свиване на кръвоносните съдове, премахва отока, потиска хиперемията на лигавицата на носоглътката и намалява количеството на секрета.
За намаляване отока на носната лигавица при остра хрема, пристъпи на обилен носен секрет (вазомоторен ринит), алергична хрема (алергичен ринит).

2. Какво трябва да знаете, преди да използвате Ксилометазолин WZF 0,1%
Не употребявайте Ксилометазолин WZF 0,1%:

ако сте алергични към ксилометазолинов хидрохлорид или някоя от другите съставки на това лекарство (изброени в т. 6);
ако имате закритоъгълна глаукома;
ако сте претърпели хипофизектомия или друга черепна интервенция;
ако имате сух атрофичен ринит (rhinitis sicca).
Предупреждения и предпазни мерки
Говорете с Вашия лекар или фармацевт, преди да приемете Ксилометазолин WZF 0,1%
При малки деца - ако се появят възбуда или нарушения на съня, лекарството трябва да се спре.
При пациенти, при които след приложение на симпатикомиметици са наблюдавани следните симптоми: безсъние, световъртеж, тремор, аритмии или хипертония.

При продължителна употреба има опасност от атрофия на носната лигавица и затова приложението се ограничава до 7 дни.

Употреба при деца:
Да не се използва при деца под 2 години.

Други лекарства и Ксилометазолин WZF 0,1%
Информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако използвате, наскоро сте използвали или е възможно да използвате други лекарства.
Да не се прилага продукта по време на лечение с трициклични антидепресанти или МАО инхибитори (лекарства, използвани за лечение на депресия), поради съобщения за редки случаи на взаимодействия. Едновременната употреба с други симпатикомиметици (ефедрин, псевдоефедрин) трябва да се избягва.

Бременност, кърмене и фертилитет
Ако сте бременна или кърмите, смятате, че може да сте бременна или планирате бременност, посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на това лекарство.
Поради липса на показателни проучвания за ефектите на продукта върху плода и тъй като не е известно дали лекарственото вещество се екскретира в кърмата да не се прилага по време на бременност и кърмене.

Шофиране и употреба на машини:
Продуктът е предназначен за краткотрайно лечение, но при продължителна употреба и във високи дози не са изключени системни ефекти върху сърдечно-съдовата система, което може да наруши способността за шофиране и работата с машини.

Ксилометазолин WZF 0,1% съдържа бензалкониев хлорид
Тъй като лекарството съдържа бензалкониев хлорид, лечението може да предизвика локално дразнене на назалната лигавица.

3. Как да използвате Ксилометазолин WZF 0,1%
Винаги използвайте това лекарство точно както е описано в тази листовка или както Ви е казал Вашият лекар, или фармацевт. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.
Всяка капка съдържа 0,05 mg ксилометазолинов хидрохлорид.

Деца над 12 години и възрастни
Локално по 2-3 капки 0,1% разтвор във всяка ноздра 2-3 пъти дневно.

Повторната употреба трябва да се извършва само в случай, че лечението е прекъснато за няколко дни.
Лечението не трябва да продължава повече от 3-5 дни без консултация с лекар.
Да не се прилагат дози по-високи от препоръчаните.

Поради хигиенни съображения една опаковка трябва да се използва само от един пациент.

Ако сте приели повече от необходимата доза Ксилометазолин WZF 0,1% отколкото е трябвало
Значително предозиране или случаен перорален прием на продукта, особено от деца, може да предизвика сънливост, разстройство на зрението, главоболие, нервност, нарушен сърдечен ритъм, безсъние.
Дълго прилагане може да доведе до вторичен ринит, устойчив на лечение (rhinitis
medicamentosa).
В случай на предозиране е необходима консултация с лекар.
Симптоматично лечение се провежда съгласно назначението на лекаря. Промивка на стомаха се прави само в случай на случайно перорално поглъщане.

4. Възможни нежелани лекарствени реакции
Като всички лекарства, това лекарство може да причини нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

Нежеланите лекарствени реакции могат да бъдат:

много чести (засягат повече от 1 на 10 души);
чести (засягат => 1/100 до < 1/10 души);
нечести (засягат => 1/1000 до < 1/100 души);
редки (засягат => 1/10 000 до < 1/1000 души);
много редки (засягат < 1/10000 души);
с неизвестна честота (при наличните данни не може да се направи оценка).
Общи нарушения и такива, свързани с назалното приложение:

Редки: локално дразнене, парене, неприятна сухота на назалната лигавица;
Много редки: слабост, прилошаване.
Респираторни и гръдни нарушения:

Редки: кихане.
Нарушения на нервната система:

Много редки: главоболие, сънливост или изразена седация след предозиране.
Нарушения на сърдечно-съдовата система:

Редки: сърцебиене, повишаване на кръвното налягане.
Съобщаване на нежелани реакции
Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва всички възможни, неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез националната система за съобщаване, посочена в:

Изпълнителна агенция по лекарствата,
ул. „Дамян Груев” № 8,
1303, София,
Тел.:+35 928903417,
уебсайт: www.bda.bg.

Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5. Как да съхранявате Ксилометазолин WZF 0,1%
Да се съхранява на място, недостъпно за деца.
Да се съхранява под 25°С. Да се пази от светлина.
Срок на годност след отваряне на опаковката - 12 седмици.
Не използвайте това лекарство след датата на изтичане на срока на годност, посочен на опаковката.
Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация
Какво съдържа Ксилометазолин WZF 0,1%
Активното вещество е: ксилометазолинов хидрохлорид. Всеки ml от разтвора съдържа 1,0 mg ксилометазолинов хидрохлорид.
Другите съставки са: натриев дихидрогенфосфат монохидрат, динатриев хидрогенфосфат додекахидрат, натриев хлорид, сорбитол, динатриев едетат, бензалкониев хлорид, пречистена вода.

Как изглежда Ксилометазолии WZF 0,1% и какво съдържа опаковката
Полиетиленов флакон (10 ml) с пипета и капачка със защитен пръстен. Всеки флакон е поставен в картонена кутия с необходимите обозначения и листовка.

Притежател на разрешението за употреба и производител:
Warsaw Pharmaceutical Works Polfa S.A., Полша.

 

3,10 лв.

КСИЛОМЕТАЗОЛИН капки 0.1 % 10 мл

Листовка: информация за пациента
КСИЛОМЕТАЗОЛИН WZF 0,1%, капки за нос, разтвор
Ксилометазолинов хидрохлорид
XYLOMETHAZOLIN WZF 0,1%, nasal drops, solution
Xylometazoline hydrochloride
Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.
Винаги приемайте това лекарство точно както е описано в тази листовка или както Ви е казал Вашия лекар или фармацевт.
Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия фармацевт.
Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте точка 4.
Ако не се чувствате по-добре или състоянието Ви се влоши след 3-5 дни, трябва да потърсите лекарска помощ.

Какво съдържа тази листовка:
1. Какво представлява Ксилометазолин WZF 0,1% и за какво се използва
2. Какво трябва да знаете, преди да приемете Ксилометазолин WZF 0,1%
3. Как да приемате Ксилометазолин WZF 0,1%
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате Ксилометазолин WZF 0,1%
6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1. Какво представлява Ксилометазолин WZF 0,1% и за какво се използва
Ксилометазолинът е производно на имидазолина. Притежава симпатикомиметично действие. Приложен върху лигавицата на носа, предизвиква свиване на кръвоносните съдове, премахва отока, потиска хиперемията на лигавицата на носоглътката и намалява количеството на секрета.
За намаляване отока на носната лигавица при остра хрема, пристъпи на обилен носен секрет (вазомоторен ринит), алергична хрема (алергичен ринит).

2. Какво трябва да знаете, преди да използвате Ксилометазолин WZF 0,1%
Не употребявайте Ксилометазолин WZF 0,1%:

ако сте алергични към ксилометазолинов хидрохлорид или някоя от другите съставки на това лекарство (изброени в т. 6);
ако имате закритоъгълна глаукома;
ако сте претърпели хипофизектомия или друга черепна интервенция;
ако имате сух атрофичен ринит (rhinitis sicca).
Предупреждения и предпазни мерки
Говорете с Вашия лекар или фармацевт, преди да приемете Ксилометазолин WZF 0,1%
При малки деца - ако се появят възбуда или нарушения на съня, лекарството трябва да се спре.
При пациенти, при които след приложение на симпатикомиметици са наблюдавани следните симптоми: безсъние, световъртеж, тремор, аритмии или хипертония.

При продължителна употреба има опасност от атрофия на носната лигавица и затова приложението се ограничава до 7 дни.

Употреба при деца:
Да не се използва при деца под 2 години.

Други лекарства и Ксилометазолин WZF 0,1%
Информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако използвате, наскоро сте използвали или е възможно да използвате други лекарства.
Да не се прилага продукта по време на лечение с трициклични антидепресанти или МАО инхибитори (лекарства, използвани за лечение на депресия), поради съобщения за редки случаи на взаимодействия. Едновременната употреба с други симпатикомиметици (ефедрин, псевдоефедрин) трябва да се избягва.

Бременност, кърмене и фертилитет
Ако сте бременна или кърмите, смятате, че може да сте бременна или планирате бременност, посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на това лекарство.
Поради липса на показателни проучвания за ефектите на продукта върху плода и тъй като не е известно дали лекарственото вещество се екскретира в кърмата да не се прилага по време на бременност и кърмене.

Шофиране и употреба на машини:
Продуктът е предназначен за краткотрайно лечение, но при продължителна употреба и във високи дози не са изключени системни ефекти върху сърдечно-съдовата система, което може да наруши способността за шофиране и работата с машини.

Ксилометазолин WZF 0,1% съдържа бензалкониев хлорид
Тъй като лекарството съдържа бензалкониев хлорид, лечението може да предизвика локално дразнене на назалната лигавица.

3. Как да използвате Ксилометазолин WZF 0,1%
Винаги използвайте това лекарство точно както е описано в тази листовка или както Ви е казал Вашият лекар, или фармацевт. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.
Всяка капка съдържа 0,05 mg ксилометазолинов хидрохлорид.

Деца над 12 години и възрастни
Локално по 2-3 капки 0,1% разтвор във всяка ноздра 2-3 пъти дневно.

Повторната употреба трябва да се извършва само в случай, че лечението е прекъснато за няколко дни.
Лечението не трябва да продължава повече от 3-5 дни без консултация с лекар.
Да не се прилагат дози по-високи от препоръчаните.

Поради хигиенни съображения една опаковка трябва да се използва само от един пациент.

Ако сте приели повече от необходимата доза Ксилометазолин WZF 0,1% отколкото е трябвало
Значително предозиране или случаен перорален прием на продукта, особено от деца, може да предизвика сънливост, разстройство на зрението, главоболие, нервност, нарушен сърдечен ритъм, безсъние.
Дълго прилагане може да доведе до вторичен ринит, устойчив на лечение (rhinitis
medicamentosa).
В случай на предозиране е необходима консултация с лекар.
Симптоматично лечение се провежда съгласно назначението на лекаря. Промивка на стомаха се прави само в случай на случайно перорално поглъщане.

4. Възможни нежелани лекарствени реакции
Като всички лекарства, това лекарство може да причини нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

Нежеланите лекарствени реакции могат да бъдат:

много чести (засягат повече от 1 на 10 души);
чести (засягат => 1/100 до < 1/10 души);
нечести (засягат => 1/1000 до < 1/100 души);
редки (засягат => 1/10 000 до < 1/1000 души);
много редки (засягат < 1/10000 души);
с неизвестна честота (при наличните данни не може да се направи оценка).
Общи нарушения и такива, свързани с назалното приложение:

Редки: локално дразнене, парене, неприятна сухота на назалната лигавица;
Много редки: слабост, прилошаване.
Респираторни и гръдни нарушения:

Редки: кихане.
Нарушения на нервната система:

Много редки: главоболие, сънливост или изразена седация след предозиране.
Нарушения на сърдечно-съдовата система:

Редки: сърцебиене, повишаване на кръвното налягане.
Съобщаване на нежелани реакции
Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва всички възможни, неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез националната система за съобщаване, посочена в:

Изпълнителна агенция по лекарствата,
ул. „Дамян Груев” № 8,
1303, София,
Тел.:+35 928903417,
уебсайт: www.bda.bg.

Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5. Как да съхранявате Ксилометазолин WZF 0,1%
Да се съхранява на място, недостъпно за деца.
Да се съхранява под 25°С. Да се пази от светлина.
Срок на годност след отваряне на опаковката - 12 седмици.
Не използвайте това лекарство след датата на изтичане на срока на годност, посочен на опаковката.
Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация
Какво съдържа Ксилометазолин WZF 0,1%
Активното вещество е: ксилометазолинов хидрохлорид. Всеки ml от разтвора съдържа 1,0 mg ксилометазолинов хидрохлорид.
Другите съставки са: натриев дихидрогенфосфат монохидрат, динатриев хидрогенфосфат додекахидрат, натриев хлорид, сорбитол, динатриев едетат, бензалкониев хлорид, пречистена вода.

Как изглежда Ксилометазолии WZF 0,1% и какво съдържа опаковката
Полиетиленов флакон (10 ml) с пипета и капачка със защитен пръстен. Всеки флакон е поставен в картонена кутия с необходимите обозначения и листовка.

Притежател на разрешението за употреба и производител:
Warsaw Pharmaceutical Works Polfa S.A., Полша.

 

0
Rating:
% of 100
Напишете вашето мнение
Само регистрирани потребители могат да оставят отзиви. Моля влезте в профила си или си направете регистрация