ЕФЕРАЛГАН ЕФФ ТАБЛ 500МГ Х 16

ОписаниеЕФЕРАЛГАН 500 mg ефервесцентнн таблетки /EFFERALGAN 500 mg effervescent tablets

Описание:

Това лекарство съдържа парацетамол.

Ефералган се използва за симптоматично лечение на лека до умерена болка и/или на фебрилни състояния, като главоболие, грипоподобни състояния, зъбобол, мускулни болки, менструални болки.

Тази лекарствена форма е предназначена за възрастни и деца с тегло над 14 kg (над 4 години).

Състав:

Активното вещество е: парацетамол (paracetamol) 500 mg за една ефервесцентна таблетка

Други помощни вещества са: безводна лимонена киселина, безводен натриев карбонат, натриев хидроген карбонат, сорбитол, захарин натрий, докузат натрий, повидон, натриев бензоат

Начин на употреба:

Винаги приемайте това лекарство точно както е описано в тази листовка или както Ви е казал Вашият лекар или фармацевт. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Това лекарство е предназначено за възрастни и деца над 14 kg (над 4 години).

При децата е задължително да се спазва дозировката, която се определя в зависимост от теглото на детето.

ЕФЕРАЛГАН трябва да се прилага в дози от 10 до 15 mg/kg на всеки 4 до 6 часа, до максимална дневна доза 75 mg/kg/ден. Максималната дневна доза не трябва да надвишава 75 mg/kg. Минималният интервал между всеки прием е 4 часа.

Препоръчителната доза е:

За деца с телесно тегло от 14 до 20 kg (на възраст от около 4 до 7 години) дозата е половин таблетка (250 mg) за един прием, като при необходимост приемът се повтаря след 6 часа, без да се надвишава максималната дневна доза от 2 таблетки (1000 mg разпределени яа четири приема по половин таблетка).

За деца с телесно тегло от 20 до 27 kg (на възраст от около 7 до 10 години) дозата е половин таблетка (250 mg) за един прием, като при необходимост приемът се повтаря след 4 часа, без да се надвишава максималната дневна доза от 3 таблетки (1500 mg разпределени на шест приема по половин таблетка).

За деца с телесно тегло от 27 до 40 kg (на възраст от около 10 до 11 години) дозата е една таблетка (500 mg) за един прием, като при необходимост приемът се повтаря след 6 часа, без да се надвишава максималната дневна доза от 4 таблетки (2000 mg разпределени на четири приема по една таблетка).

За деца с телесно тегло от 40 до 50 kg (на възраст от около 11 до 12 години) дозата е една таблетка (500 mg) за един прием, като при необходимост приемът се повтаря след 4 часа, без да се надвишава максималната дневна доза от 6 таблетки (3000 mg разпределени на шест приема по една таблетка).

За възрастни и деца с тегло над 50 kg (на възраст над 12 години), обичайната доза е една до две таблетки от 500 mg на прием (в зависимост от интензитета на болката), като при необходимост приемът се повтаря след 4 до 6 часа, без да се надвишава максималната дневна доза от 8 таблетки (4000 mg разпределени на четири до шест приема).

Обикновено не е необходимо да се надвишава дневната доза от 3 g парацетамол, т.е. 6 таблетки на ден.

В случай на по-силни болки и след консултация с лекар общата доза може да се увеличи до 4 g парацетамол дневно или 8 таблетки на ден.

За дози по-високи от 3 g парацетамол дневно е необходимо да се консултирате с лекар. Никога на приемайте повече от 4 g парацетамол дневно (като вземете под внимание всички лекарства, които съдържат парацетамол).

Винаги трябва да има интервал от 4 часа между приемите.

В случаи на тежко бъбречно увреждане (тежка бъбречна недостатъчност), интервалът между приемите трябва да бъде променен по схема в зависимост от креатининовия клирънс. При пациенти с бъбречно увреждане приемът трябва да бъде през най-малко 4 часа (cl >50 ml/min), 6 часа (cl 10-50 ml/min) или 8 часа (cl < 10 ml/min).

При пациенти с увредена чернодробна функция дозата трябва да се намали или да се удължи интервала на дозиране. Максималната дневна доза не трябва да надвишава 60 mg/kg/дневно (2 g/ден) при следните състояния: възрастни пациенти с тегло над 50 kg, хронично или компенсирано активно чернодробно заболяване, особено тези с лека до умерена хепатоцелуларна недостатъчност, синдром на Gilbert (наследствено заболяване, което се характеризира с повишаване на билирубина в кръвта), хроничен алкохолизъм, хронично недохранване (ниски запаси от чернодробен глутатион) и дехидратация.

Продължителност на лечението

Продължителността на лечението се ограничава:

• до 5 дни в случай на болка,

• до 3 дни в случай на треска/фебрилитет.

Допълнителна информация:

Други лекарства и ефералган

Информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате, наскоро сте приемали или е възможно да приемете други лекарства.

Бременност, кърмене и фертилитет

ЕФЕРАЛГАН трябва да се използва по време на бременност, само след внимателна оценка на съотношението полза/риск. При бременни препоръчваната дозировка и продължителност трябва да се спазват стриктно.

Ако сте бременна или кърмите, смятате, че може да сте бременна или планирате бременност, посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на това лекарство

Шофиране н работа с машини

Неприложимо

Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

В редки случаи могат да се развият кожни обриви, зачервяване на кожата или алсргични реакции (внезапно подуване на лицето или шията или внезапно неразположение с падане на кръвното налягане), остра генерализирана екзантематозна пустулоза, токсична епидермална некролиза, синдром на Стивънс-Джонсън (алергични реакции, включващи сериозни кожни обриви, висока температура и увеличени лимфни възли) и др.Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции.

Съхраниение:

Този лекарствен продукт не изисква специални условия за съхранение. Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

6,29 лв.ЕФЕРАЛГАН 500 mg ефервесцентнн таблетки /EFFERALGAN 500 mg effervescent tablets

Описание:

Това лекарство съдържа парацетамол.

Ефералган се използва за симптоматично лечение на лека до умерена болка и/или на фебрилни състояния, като главоболие, грипоподобни състояния, зъбобол, мускулни болки, менструални болки.

Тази лекарствена форма е предназначена за възрастни и деца с тегло над 14 kg (над 4 години).

Състав:

Активното вещество е: парацетамол (paracetamol) 500 mg за една ефервесцентна таблетка

Други помощни вещества са: безводна лимонена киселина, безводен натриев карбонат, натриев хидроген карбонат, сорбитол, захарин натрий, докузат натрий, повидон, натриев бензоат

Начин на употреба:

Винаги приемайте това лекарство точно както е описано в тази листовка или както Ви е казал Вашият лекар или фармацевт. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Това лекарство е предназначено за възрастни и деца над 14 kg (над 4 години).

При децата е задължително да се спазва дозировката, която се определя в зависимост от теглото на детето.

ЕФЕРАЛГАН трябва да се прилага в дози от 10 до 15 mg/kg на всеки 4 до 6 часа, до максимална дневна доза 75 mg/kg/ден. Максималната дневна доза не трябва да надвишава 75 mg/kg. Минималният интервал между всеки прием е 4 часа.

Препоръчителната доза е:

За деца с телесно тегло от 14 до 20 kg (на възраст от около 4 до 7 години) дозата е половин таблетка (250 mg) за един прием, като при необходимост приемът се повтаря след 6 часа, без да се надвишава максималната дневна доза от 2 таблетки (1000 mg разпределени яа четири приема по половин таблетка).

За деца с телесно тегло от 20 до 27 kg (на възраст от около 7 до 10 години) дозата е половин таблетка (250 mg) за един прием, като при необходимост приемът се повтаря след 4 часа, без да се надвишава максималната дневна доза от 3 таблетки (1500 mg разпределени на шест приема по половин таблетка).

За деца с телесно тегло от 27 до 40 kg (на възраст от около 10 до 11 години) дозата е една таблетка (500 mg) за един прием, като при необходимост приемът се повтаря след 6 часа, без да се надвишава максималната дневна доза от 4 таблетки (2000 mg разпределени на четири приема по една таблетка).

За деца с телесно тегло от 40 до 50 kg (на възраст от около 11 до 12 години) дозата е една таблетка (500 mg) за един прием, като при необходимост приемът се повтаря след 4 часа, без да се надвишава максималната дневна доза от 6 таблетки (3000 mg разпределени на шест приема по една таблетка).

За възрастни и деца с тегло над 50 kg (на възраст над 12 години), обичайната доза е една до две таблетки от 500 mg на прием (в зависимост от интензитета на болката), като при необходимост приемът се повтаря след 4 до 6 часа, без да се надвишава максималната дневна доза от 8 таблетки (4000 mg разпределени на четири до шест приема).

Обикновено не е необходимо да се надвишава дневната доза от 3 g парацетамол, т.е. 6 таблетки на ден.

В случай на по-силни болки и след консултация с лекар общата доза може да се увеличи до 4 g парацетамол дневно или 8 таблетки на ден.

За дози по-високи от 3 g парацетамол дневно е необходимо да се консултирате с лекар. Никога на приемайте повече от 4 g парацетамол дневно (като вземете под внимание всички лекарства, които съдържат парацетамол).

Винаги трябва да има интервал от 4 часа между приемите.

В случаи на тежко бъбречно увреждане (тежка бъбречна недостатъчност), интервалът между приемите трябва да бъде променен по схема в зависимост от креатининовия клирънс. При пациенти с бъбречно увреждане приемът трябва да бъде през най-малко 4 часа (cl >50 ml/min), 6 часа (cl 10-50 ml/min) или 8 часа (cl < 10 ml/min).

При пациенти с увредена чернодробна функция дозата трябва да се намали или да се удължи интервала на дозиране. Максималната дневна доза не трябва да надвишава 60 mg/kg/дневно (2 g/ден) при следните състояния: възрастни пациенти с тегло над 50 kg, хронично или компенсирано активно чернодробно заболяване, особено тези с лека до умерена хепатоцелуларна недостатъчност, синдром на Gilbert (наследствено заболяване, което се характеризира с повишаване на билирубина в кръвта), хроничен алкохолизъм, хронично недохранване (ниски запаси от чернодробен глутатион) и дехидратация.

Продължителност на лечението

Продължителността на лечението се ограничава:

• до 5 дни в случай на болка,

• до 3 дни в случай на треска/фебрилитет.

Допълнителна информация:

Други лекарства и ефералган

Информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате, наскоро сте приемали или е възможно да приемете други лекарства.

Бременност, кърмене и фертилитет

ЕФЕРАЛГАН трябва да се използва по време на бременност, само след внимателна оценка на съотношението полза/риск. При бременни препоръчваната дозировка и продължителност трябва да се спазват стриктно.

Ако сте бременна или кърмите, смятате, че може да сте бременна или планирате бременност, посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на това лекарство

Шофиране н работа с машини

Неприложимо

Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

В редки случаи могат да се развият кожни обриви, зачервяване на кожата или алсргични реакции (внезапно подуване на лицето или шията или внезапно неразположение с падане на кръвното налягане), остра генерализирана екзантематозна пустулоза, токсична епидермална некролиза, синдром на Стивънс-Джонсън (алергични реакции, включващи сериозни кожни обриви, висока температура и увеличени лимфни възли) и др.Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции.

Съхраниение:

Този лекарствен продукт не изисква специални условия за съхранение. Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

0
Rating:
% of 100
Напишете вашето мнение
Само регистрирани потребители могат да оставят отзиви. Моля влезте в профила си или си направете регистрация