Формуляр за връщане на стока

Попълнете и изпратете настоящия формуляр единствено ако желаете да се откажете от договора.

До Медея 2222 гр. София , бул. Братя Бъкстон 30, Aптека Нове Телефон / факс: 0895450148 email: [email protected]
С настоящото уведомявам/уведомяваме, че се отказвам/отказваме от сключения от мен/нас договор за покупка на следните стоки:

“Aptekanove.bg” възстановява всички суми, платени от Клиента, без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която е бил уведомен за решението на Клиентa да се откаже от договора.“Aptekanove.bg” е длъжен да възстанови получените суми като използва същото платежно средство, използвано от Клиентa при първоначалната трансакция освен ако Клиентa е изразил изричното си съгласие за използване на друго платежно средство и при условие,че това не е свързано с разходи за Клиентa.Tранспортните разходи при връщането на стоката са за сметка на Клиента. Това право за връщане на продукти ,закупени от “Aptekanove.bg” в 14-дневен срок НЕ ВАЖИ ЗА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ И МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ.Спрямо чл.46,т.2 на същия закон : „Разпоредбите на чл. 4 на този раздел не се прилагат за договори за здравни услуги, предоставяни от медицински специалисти на пациенти с оглед оценка, поддържане или възстановяване на тяхното здравословно състояние, включително предписването, изпълнението на медицински предписания и предоставянето на лекарствени продукти и медицински изделия.

Стоката следва да бъде върната в оригинална опаковка в нейната цялост, пълна окомплектовка с придружаващата я документация и без увреждания. “Aptekanove.bg” запазва правото си, в случай, че върнатата стока е с увредена опаковка, следи от употреба, драскотини, удари, увредена от токов удар, с липсващи аксесоари, гаранционна карта, да прецени дали да приеме върнатата стока. Рекламация на стоката не се приема, в случай, че стоката е с изтекъл срок на годност.

* На основание на чл.55 ал.4 от ЗЗП ТЪРГОВЕЦЪТ възстановява на ПОЛЗВАТЕЛЯ намалена стойност на закупената стока. ТЪРГОВЕЦЪТ отбива от заплатената сума 15% и възстановява на ПОЛЗВАТЕЛЯ остатъчната стойност, включително разходите за доставка, когато стоката е в лош търговски вид /нарушена или липсваща опаковка/.  ТЪРГОВЕЦЪТ отбива от заплатената сума 25% и възстановява на ПОЛЗВАТЕЛЯ остатъчната стойност, включително разходите за доставка, когато стоката е изпробвана /с цел да се установи естеството, характеристиките и доброто  функциониране/.

След изпращане на формуляра , моля изчакайте наш служител да се свърже с Вас в рамките на 48 часа с отговор на Вашата заявка за връщане или рекламация. Моля, обърнете внимание, че върнати продукти преди да сте получили потвърждение от наша страна за това, няма да бъдат приемани.